Jag har ett starkt intresse för naturen och för att leva inom naturens ramar. Stor del av min fria tid ägnas åt minimalism, slöjd, byggnadsvård, anläggning av en skogsträdgård och filosoferande.

Jag är i grunden utbildad biolog med inriktning mot ekologi och naturvård. Sedan magisterexamen har jag arbetat som lärare i främst matematik och naturkunskap på folkhögskola. Hösten 2007 började jag studera träslöjd på Sätergläntan. 

Jenny Ahlin

Entreprenör, folkbildare och ekoaktivist