Folkbildning

Kortare föreläsningar och heldagslektioner för vuxenstuderande på grundskolenivå eller gymnasienivå.

Spara och investera hållbart

Under dagen får deltagarna kunskap om olika sparalternativ och  investeringsmöjligheter det finns och hur man placerar sina pengar hållbart. 

Deltagarna får insikt i vad investeringar i aktier och fonder innebär, hur börsen fungerar och hur man kan tänka för att hantera riskerna. Enligt parisavtalet ska investeringar på den finansiella marknaden ske på ett hållbart sätt. Hur hittar man hållbara investeringar? 

Föreläsningar varvas med diskussioner och korta grupparbeten. Efter dagen ska deltagarna ha fått de verktyg de behöver för att kunna ta ställning till sitt sparande och söka information vidare.

Riktar sig till de som studerar på gymnasienivå. Föreläsningen kan anpassas till svenska som andraspråk. Inga förkunskaper i ämnet krävs. 

Tid: 4-5 timmar.

Kostnad: 590 kr/timme exkl. resekostnader och moms.

Lärare: Jenny Ahlin

Privatekonomi och konsumenträtt

Under dagen får deltagarna kunskap om hur man gör en budget, vilka rättigheter man har som konsument och många tips på hur man kan dra ner på sina utgifter.

Föreläsningar varvas med diskussioner och korta grupparbeten. Efter dagen ska deltagarna ha fått de verktyg de behöver för att kunna planera sin privatekonomi.

Riktar sig till de som studerar på grundskolenivå eller gymnasienivå. Föreläsningen kan anpassas till svenska som andraspråk. Inga förkunskaper i ämnet krävs. 

Tid: 4-5 timmar.

Kostnad: 590 kr/timme exkl. resekostnader och moms.

Lärare: Jenny Ahlin

Matsvinn och matavfall

Hur mycket mat slänger vi i Sverige och vad kan vi göra åt det? Under drygt en timmes föreläsning får deltagarna goda kunskaper om matsvinn och matavfall. Föreläsningen ger även flera konkreta tips på vad man kan göra för att minska sitt matsvinn.

Under föreläsningen bjuds deltagarna in till diskussion.

Riktar sig till de som studerar på gymnasienivå. Föreläsningen kan anpassas till svenska som andraspråk. Inga förkunskaper i ämnet krävs.

Tid: 1-1,5 timme.

Kostnad: 790 kr/timme exkl. resekostnader och moms.

Lärare: Jenny Ahlin

Hållbar mat

Vilken mat är bäst att äta för planeten? Under drygt en timmes föreläsning får deltagarna inblick i matens miljöpåverkan och flera tips på hur man kan äta mer hållbart utan att det kostar skjortan. 

Under föreläsningen bjuds deltagarna in till diskussion.

Riktar sig till de som studerar på gymnasienivå. Föreläsningen kan anpassas till svenska som andraspråk. Inga förkunskaper i ämnet krävs.

Tid: 1-1,5 timme.

Kostnad: 790 kr/timme exkl. resekostnader och moms.

Lärare: Jenny Ahlin

Från jord till bord

Under drygt en timmes föreläsning får deltagarna kunskap om hur de kan göra sin egen jord och odla sin egen mat i lägenheten. De får även inblick i bland annat vilka möjligheter det finns att hitta fruktträd på allmänningar, skaffa sig en kolonilott eller odla runt knuten.  

Under föreläsningen bjuds deltagarna in till samtal och diskussion.

Riktar sig till de som studerar på grundskolenivå eller gymnasienivå. Föreläsningen kan anpassas svenska som andraspråk. Inga förkunskaper i ämnet krävs.

Tid: 1-1,5 timme.

Kostnad: 790 kr/timme exkl. resekostnader och moms.

Lärare: Jenny Ahlin