Dela med andra

Vad vill du dela med andra och vad vill du äga själv? I dagens konsumtionssamhälle är det en relevant fråga, både ur ekonomisk och ekologisk synpunkt.

Genom att dela dina ägodelar med andra eller låna/hyra andras ägodelar minska du det ekologiska fotavtryck som din konsumtion utgör. Många är vana att dela tvättmaskin i tvättstugan eller att hyra släp eller bil. Men om man ställer frågan om man vill dela kläder med andra blir det genast ett annat svar.

I den här artikeln tittar vi närmare på hur man kan dela bil, boende, prylar och kläder med varandra.

Dela bil med andra

En bil kostar oavsett om du använder den eller inte. Parkeringsavgifter, försäkring, skatter, besiktning och underhållsarbete är kostnader som lätt kan gräva djupa hål i plånboken.

Ur miljösynpunkt är bilen enormt resurskrävande under hela sin livslängd. Det krävs enorma mängder energi för att tillverka bilen och sedan för att köra den. Till detta tillkommer resurser för reparationer, parkeringsyta och underhåll av vägar. Oavsett drivmedel kommer det inte vara hållbart att äga och köra bil.

Om du inte behöver en bil dagligen kan du välja att hyra en bil vid behov eller gå med i en bilpool/bilkooperativ. Hos Gröna bilister finns en förteckning över bilpooler och bilkooperativ i Sverige.

Om du inte har möjlighet att sälja din bil kan samåkning vara ett alternativ. Det kanske är fler från ditt närområde som pendlar till storstaden varje dagen? Undersök om det redan finns etablerade samåkningstjänster i närområdet eller hitta några som är villiga att börja samåka.

Dela boende med andra

För att delat boende ska vara både ekonomiskt och etiskt försvarbart handlar det om att våra bostadsytor ska nyttjas mer effektivt och komma fler till del.

Kollektiv

De flesta tänker nog på kollektiv när de hör att man delar boende med andra. Självklart är det ett bra exempel på delat ägande. Att fler personer delar på exempelvis kök, vardagsrum och badrum. Kostnaden och miljöpåverkan för boendet blir lägre.

Kollektiv kan se ut på en mängd olika sätt. Det finns bland annat stora bostadshus med flera lägenheter som delar på gemensamma ytor. Ett exempel är Kollektivhuset Stolplyckan i Linköping. I huset finns 135 hyresrätter, 30 trygghetslägenheter och en mängd gemensamma ytor såsom matsal, verkstad och gymnastiksal. Lägenheterna är mindre än genomsnittet men innehåller alla faciliteter.

Det finns även kolletiv som består av ett fåtal personer som delar på en lägenhet. Vad som räknas som kollektiv är till stor del upp till dom som bor tillsammans. Vad som ska delas med andra och vad man ska äga själv.

Uthyrning och delning

På senare till har det tillkommit andra delningsmöjligheter i och med internet. Airbnb är den största och vanligaste delningstjänsten av bostad. Andra tjänster är Couchsurfing och Global freeloaders. Global freeloaders är ett community som erbjuder gratis boende runt hela jorden. Frågan är dock om det handlar om att dela sitt boende eller om att hyra ut en lägenhet till ett högt pris. Självklart finns hela gråskalan med i bilden.

Att hyra ut sin bostad då man inte behöver den, som vid semester, är ett bra alternativ. Det ger chans till en extra inkomst och minskar behovet av hotellbyggnader. Däremot kan korttidsuthyrning som satts i system påverka bostadsmarknaden negativt. Den som tidigare hade hyrt ut till person under en längre tid har nu möjlighet att hyra ut den till flera personer en kortare tid och därmed få in mer pengar. Det finns flera fall där personer köpt lägenheter bara för att kunna hyra ut dessa. Lägenheter som annars skulle ha blivit sålda till någon i behov av bostad.

För den som söker ett billigt boende för semester finns det flera delningstjänster. Ett exempel är att byta bostad med en annan familj. Home exchange erbjuder flera olika alternativ för den som vill byta bostad.

Dela prylar med andra

Många av oss har prylar hemma som vi sällan använder. Genom att dela dessa eller hyra av andra minskar konsumtionen och utgifterna.

Det är främst olika typer av verktyg, takboxar, friluftsutrustning och partytält som har stor omsättning på olika uthyrningstjänster. En viktig del vid uthyrning är att man ska känna sig säker på att få tillbaka sina saker. Om du hyr ut dina prylar via Hygglo måste du verifiera dig med BankID och företaget ser till att dina prylar är försäkrade. Allt för att göra dig som utgyrare tryggare.

Dela kläder med andra

I genomsnitt konsumerar en svensk 15 kilo kläder per år. Produktionen av kläder är resurskrävande och har stor negativ miljöpåverkan från skörd till avfall. Genom att hyra de kläder som du sällan (eller ofta) behöver minskas både din klädkonsumtion och dina utgifter.

Genom exempelvis Something Borrowed kan du hyra kläder via ett löpande abonnemang. På så sätt får du tillgång till nya kläder varje månad.

Kläder kan du även enkelt byta med dina vänner. Ordna en klädbytarträff eller skicka ut en förfrågan om festkläder.