10 vägar till ett hållbart liv

Hur lyckas man uppnå ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart liv? Här får du tio budord eller förhållningssätt som kan vara en hjälp på vägen. Vår konsumtion kräver stora mängder resurser och energi vilket bland annat leder till ändrat klimat och minskad biologisk mångfald. Globalt konsumerar vi som om vi hade 1,6 planeter. Overshoot day Ett […]

Matsvinn och matavfall

För att producera mat går det åt mängder med resurser och energi. Det är ohållbart att inte ta till vara på matavfallet. Matsvinn och matavfall måste minska i alla led. Vad är svinn och vad är avfall? Innan vi fördjupar oss i matavfall bör vi fundera på vad vi anser är nödvändigt och oundvikligt matavfall. […]