Börja spara och investera

Har du svårt att veta vad du ska göra med de pengar som blir över varje månad? I den artikeln får du tips på hur du kan börja spara och investera.

Sparkonto

De pengar som blir över varje månad kan du spara på ett sparkonto mot ränta. Många av de stora bankerna har en väldigt låg räntesats på sina konton. Fördelen med dessa är att du snabbt kan flytta över pengarna till ditt transaktionskonto (det konto som du betalar dina räkningar ifrån). Ett annat alternativ är att öppna ett sparkonto i en så kallad Internetbank. Det är banker som saknar fysiska bankkontor och som inte erbjuder transaktionskonton. Dessa banker brukar erbjuda en mycket högre ränta. Det som är viktigt att kolla upp när du väljer sparkonto är om det finns insättningsgaranti. Det vill säga att du garanterat får tillbaks dina pengar om banken skulle gå i konkurs. 

Konsumenternas.se kan du jämföra räntan på olika sparkonton.

Ränta

Räntesystemet bygger på att vi har de som behöver låna pengar och de som har pengar att låna ut. De som lånar pengar betalar för dessa med ränta. De som har pengar få betalat i ränta för att de lånar ut sina pengar. Mellanskillnaden går till banken som tar den ekonomiska risken. Frågan är om ränta är etiskt försvarbart? Vill du avstå från ränta kan medlemsbanken JAK vara ett alternativ. 

Lån som investering

Lån är viktigt för att kunna investera i till exempel hus eller en utbildning. Sådant som du skulle ha svårt att spara ihop till men som med tiden kommer att löna sig. Huset ökar troligast i värde och utbildningen kommer troligtvis generera en högre inkomst. Lån som inte kommer att generera en bättre ekonomisk situation ska undvikas. Billånet är ett sådant exempel. Nya bilar minskar drastigt i värde så fort de rullar ut från bilbutiken och ju mer du använder din bil desto lägre värde får den. Om du däremot väljer att köpa ett billigt hus utan bra kollektiva förbindelser kan bilen ändå bli en bra investering.

Konsumenternas.se kan du jämföra olika låneräntor.

Investera

Att investera sina pengar skiljer sig från att spara dom på ett sparkonto. Att investera innebär att du köper en andel av ett företag, råvaror eller liknande. Pengarna kan öka i värde eller så kan de minska, att investera innebär alltid en risk.

Ett företag som exempelvis vill bygga ut har två val för att få in mer pengar: via banklån eller investerat kapital. Till banken måste företaget betala ränta. De som investerar sina pengar vill ha chans till att pengarna växer, det vill säga få avkastning, om de ska våga ta risken. 

Aktier

När jag väljer att investera mina pengar i ett företag köper jag aktier. Det är en värdehandling som visar att jag äger en andel av ett företag. Det innebär att jag har rätt att gå på företagets årsstämmor och rösta. Vissa aktier i stora företag saknar rösträtt. 

Den här värdehandlingen kan jag välja att sälja till någon annan. Det sker på börsen. Priset på aktien kan ha sjunkit eller ökat i värde sedan jag köpte den. Enkelt uttryckt så är det köparnas förväntningar på företaget som avgör om priset går upp eller ner. Det krävs mycket kunskap för att lyckas köpa och sälja aktier med vinst på kort tid. Under lång tid ökar de flesta aktier i värde. Men det händer också att företag går i konkurs. Då förlorar du alla dina investerade pengar.

För att handla med aktier behöver du ett investeringssparkonto (ISK). Det kan du öppna i alla de stora bankerna. Om du handlar mycket med aktier och fonder kan det vara värt att kolla upp andra banker. Du betalar en avgift, courtage, till banken när du köper och säljer. Den här avgift kan variera mellan olika banker. De banker som har de lägsta avgifterna och som är specialiserade inom handel med värdepapper är Nordnet och Avanza

För att sporra investerarna till att köpa aktier i ett företag lockas de med att få avkastning på sina pengar varje år. Avkastningen är en bit av företagets vinst. I och med det kan en ganska stor del av företagets vinst hamna hos investerarna och inte hos företagets arbetare.

Här är en lista på alla börsnoterade svenska företag (de företag som du kan köpa aktier från).

Fonder

Om du tycker att det är svårt att plocka ut rätt aktier eller om du inte vill lägga så mycket tid på dina investeringar kan fonder vara ett bra val. Vissa fonder är passivt förvaltade och därmed billiga. Andra förvaltas aktivt och har en högre avgift. 

Det finns tre huvudtyper av fonder; aktiefonder, blandfonder och räntefonder. Aktiefonder har bara aktier i mängd olika företag och räntefonder har olika typer av lån till företag och stater. Blandfonder innebär att det finns både aktier och räntepapper med i fonden. Dessa tre olika typer av fonder har olika risker och olika chans till hög avkastning. Aktiefonden har högst risk och högst chans till hör avkastning. Räntefonderna har låg risk och därmed en lägre avkastning. Blandfonderna ligger mitt emellan dessa två både när det gäller risk och chans till avkastning. 

Fonderna kostar även olika mycket pengar. De som är billigast är oftast passivt förvaltade. Det innebär att de som ansvarar för fonden inte köper och säljer vid behov. De fonder som kostar mer är oftast aktivit förvaltade. Då är det någon som har koll på hur det går och kan ändra på innehavet om det behövs.

Genom att köpa fonder har du möjlighet att investera i utländska företag till skillnad från att köpa aktier. Det finns ett begränsat utbud av aktier på börsen.

Fondkollen kan du hitta och jämföra olika fonder.

Kortsiktigt eller långsiktigt

Beroende på om du kan avvara dina pengar under kort eller lång tid är avgörande för ditt sparande. På lång sikt är aktier och aktiefonder det lönsammaste valet. På kort sikt kan börsen svänga kraftigt och pengarna kan minska i värde. Därför är sparkonto eller räntefonder det bästa kortsiktiga valet.

Spara och investera hållbart

Jag anser att investering i aktier är ett mycket mer hållbart val än att ha sina pengar på ett sparkonto med ränta. Dels är räntan problematisk ur ett etiskt perspektiv och dels gynnar räntesystemet främst bankerna. Räntesystemet bygger på att folk sätter sig i skuld. Som aktieägare har du makten att välja att gynna de bolag som är hållbara. Det går även lätt att hitta fonder som investerar i hållbara företag.

I artiklarna Hållbara fonder och 10 hållbara fonder 2020 får du tips på hur du kan hitta fonder som kan bidra till ett hållbart samhälle.

Om jag köper nyutgivna aktier går mina pengar direkt in i företagets kassa. På börsen handlar jag aktier från andra privatpersoner och mina köp kommer inte företaget till godo. De företag som du tror på och vill gynna ska du därmed köpa aktier på nyemission. 

Här hittar du nyemissioner.

Jenny Ahlin

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on google
Share on email

Fler
artiklar