Digitala projekt

Kniv & Karda

Slöjd- och hantverksmarknad

EKOinvest

Spara och investara hållbart

Svenska slöjdare

Under utveckling

Om

Jordspira är ett enskilt företag som ägs av Jenny Ahlin. Företaget startade 2014 och har under årens lopp utveckla olika digitala projekt. I dagsläget fokuserar företaget fråmst på hemsidor inom slöjd och hållbar ekonomi.

Jag är i grunden utbildad biolog med inriktning mot ekologi och naturvård. Sedan magisterexamen har jag arbetat som lärare i främst matematik och naturkunskap på folkhögskola. Under mina sista år på folkhögskola arbetade jag även som biträdande rektor med ansvar för bland annat marknadsföring, hemsida och kursadministration.

Jag har ett starkt intresse för naturen och för att leva inom naturens ramar. Stor del av min fria tid ägnas åt odling och slöjd. Hösten 2007 började jag studera träslöjd på Sätergläntan. Utbildningen gav mig god inblick i slöjdens värld och jag blev väl medveten om svårigheterna att leva på sin slöjd. Med min digitala slöjd- och hantverksmarknad, Kniv & Karda, önskar jag ändra på det.

Jenny Ahlin

Digital entreprenör och folkbildare