Jordspira driver en slöjdbutik, håller kurser och föredrag om grön minimalism samt utforskar den vilda maten.

 

Kniv & Karda, är en e-butik med material, verktyg och redskap för slöjd. Majoriteten av våra produkter kommer från svenska slöjdare eller småskaliga producenter.

Grön minimalism är en livsstil som är enkel, jordnära och hållbar. Jordspira erbjuder kurser och föredrag om grön minimalism. 

Vild mat är ett nystartat projekt där vi utforskar de vilda ätliga växterna, möjligheten till att skapa en vild ätbar trädgård samt hur vi kan bedriva jakt och fiske på naturens villkor. Genom att varsam nyttja den vilda naturen till mat och slöjdmaterial ökar chansen för de vilda arterna att överleva.